Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

No właśnie, cała idea szlaku polega na ułatwieniu w znalezienia właściwej drogi.  A gdyby do tego celu wykorzystać GPS? Wówacza każdy mógłby wyznaczać szlaki, publikować je, opisywać. Do poruszania się po nim wystarczyłby mały plik i użądzenie GPS.

Już teraz serdecznie namawiamy do przygotowywania własnych szlaków. Niedługo będziecie mogli je opublikować na stronie wirtualneszlaki.pl.