Trasy turystyczne - Zachodniopomorskie Trasy Rowerowe

Trasa Velo Baltica (Nadmorska)

Przebiega od Świnoujścia przez wszystkie miejscowości nadmorskie do wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego z województwem pomorskim. Stanowi ona część dwóch międzynarodowych tras Eurovelo (EV10 -Wokół Bałtyku i EV 13 – Żelaznej Kurtyny. Trasa przebiega przez najliczniej odwiedzane przez turystów tereny województwa. W związku z dużym ruchem turystycznym i dużymi wpływami do budżetów gmin, infrastruktura rowerowa jest tu najbardziej rozwinięta. Osiągnięcie odpowiednich standardów trasy wymaga budowy tylko niewielkich odcinków dróg.

Trasa Pojezierzy Zachodnich (Pojezierna)

Trasa ma dwie odnogi w zachodniej części województwa – jedną biegnącą ze Szczecina z przedłużeniem do granicy z Niemcami przez Stargard Szczeciński w kierunku pojezierza Ińskiego; drugą od granicy z Niemcami w okolicach Cedyni przez Myślibórz, Barlinek, Choszczno w kierunku Ińska, gdzie łączy się z odnogą „szczecińską”. Dalej trasa przebiega przez Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek do Szczecinka i w gminie Biały Bór dochodzi do granicy z województwem pomorskim. Trasa łączy główne ośrodki miejskie (Szczecin, Stargard Szczeciński) z największym miastem leżącym przy wschodniej granicy województwa – Szczecinkiem. Prowadzi przez Parki Krajobrazowe (Cedyński, Barlinecko – Gorzowski, Iński i Drawski) oraz obszary o wysokich walorach krajobrazowych i bardzo gęstej sieci lokalnych szlaków rowerowych.

Stary Kolejowy Szlak (Trasa Bałtyk – Wałcz)

Trasa ma dwie odnogi w północnej części województwa, które zbiegają się w Białogardzie. Jedna prowadzi z Mielna drogą rowerową przez Koszalin; natomiast druga bierze swój początek w Kołobrzegu i w większości biegnie po nasypie dawnej linii kolejowej przez Gościno i Karlino. Za Białogardem trasa wiedzie na południe przez Połczyn-Zdrój, Złocieniec, Świerczynę i dalej do Wałcza. Największym potencjałem odznacza się północny odcinek trasy. Uzupełniając stosunkowo niewielkie braki na przebiegu dróg rowerowych, może wykształcać się pętla rowerowa spajająca największe miasta Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Drugi, funkcjonujący od dawna i rozpoznawalny odcinek poprowadzony po nasypie linii kolejowej, znajduje się między Złocieńcem a Połczynem-Zdrojem, który to łączy się z Trasą Pojezierną. Uzupełniając infrastrukturę rowerową między Białogardem a Połczynem stworzy się dogodne warunki do przeniesienia części ruchu turystycznego z pasa nadmorskiego na pojezierza. Trasa biegnie przez najbardziej charakterystyczny krajobraz w województwie. Począwszy od panoramy Morza Bałtyckiego, wzgórza morenowe Szwajcarii Połczyńskiej, pojezierza i doliny rzeczne kończąc na wielkich, zwartych kompleksach leśnych. Szlak dobiega do granicy z województwem wielkopolskim i powinien mieć kontynuację do Skrzatusza i dalej istniejąca trasą do Piły. Pozwoli włączyć się to w europejską trasę R1.

Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego

Trasa o charakterze transgranicznym okalająca Zalew Szczeciński (częściowo oznakowana), przebiega w większości na terenie gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – obszaru o wysokim wskaźniku sytuacji społeczno-gospodarczej. Przebiega przez bardzo atrakcyjne przyrodniczo tereny. Po wprowadzonych w prawie zmianach istnieje możliwość przeniesienia odcinków trasy na wały przeciwpowodziowe(głównie wschodni brzeg Jeziora Dąbie i Roztoki Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego).

Trasa Dolina Tywy

Trasa przebiega od Gryfina przez Trzcińsko-Zdrój, Dębno, Chwarszczany do Kostrzyna – duża możliwość wykorzystania dróg leśnych utwardzonych, połączenie z węzłem kolejowym Kostrzyn i międzynarodowymi trasami rowerowymi R-1 i Odra – Nysa D12. Dolina Tywy łączy Trasę Wokół Zalewu Szczecińskiego z Trasą Pojezierną. Przebiega przez kompleksy leśne i tereny rolnicze o lekko pagórkowatym krajobrazie. Na odcinku Lubanowo – Swobnica (gmina Banie) funkcjonuje bitumiczna droga rowerowa po nasypie dawnej linii kolejowe. Gmina Gryfino ma plany na kontynuacje tej drogi aż do Gryfina. Alternatywnie trasa może odcinkowo biec równoległą utwardzoną drogą leśną. Największą atrakcją na trasie może stać się uruchomiona największa i jedna z pierwszych na pomorzu zachodnim winnica nieopodal wsi Lubanowo.

Trasa Wału Pomorskiego

Trasa przebiega wzdłuż umocnień Wału Pomorskiego, łączy główne miasta leżące przy wschodniej granicy województwa Darłowo, Sławno, Szczecinek, Wałcz dochodząc do Drawieńskiego Parku Narodowego z możliwością przedłużenia w województwie lubuskim. Trasa przebiega przez bardzo atrakcyjne przyrodniczo tereny leśne. Na 10% przebiegu trasy istnieje możliwość wykorzystania leśnych dróg utwardzonych. Na odcinku Borne Sulinowo – Szczecinek – Biały Bór trasa ma wspólny przebieg z trasą „Pojezierną”. Na odcinku Sławno – Polanów – Bobolice – przebieg trasy pokrywa się z projektowaną droga rowerową po nieczynnej linii kolejowej. Inwestycję tę chce realizować grupa 15 podmiotów (JST i nadleśnictwa).

Trasa Dolina Regi – Drawieński Park Narodowy

Trasa przebiega od ujścia Regi w Mrzeżynie przez Trzebiatów, Gryfice, Płoty, Resko. Między Łobzem a Drawskiem Pomorskim trasa opuszcza dolne Regi i biegnie dalej częściowo doliną Drawy obchodząc poligon drawski od wschodu. Następnie między Mirosławcem a Kaliszem Pomorskim przecina drogę krajową nr 10 i kieruje się do Drawieńskiego Parku Narodowego, gdzie następnie odcinkiem łącznikowym można dotrzeć do Choszczna i połączyć się z trasą pojezierną. Trasa w północnej części jest dobrze skomunikowana, przez co może stanowić alternatywę dla turystów przebywających nad morzem. Dzięki bezpośredniemu połączeniu kolejowemu Kołobrzegu z Płotami przez Trzebiatów i Gryfice, trasa może pełnić podobną rolę jak trasa Bałtyk – Wałcz i odciążyć pas wybrzeża.

Trasa Zwiniętych Torów (Dolina Parsęty)

Trasa w północnym odcinku biegnie wspólnie z odnogą trasy Bałtyk – Wałcz tj. od Kołobrzegu do Białogardu w większości po nasypie dawnej linii kolejowej. Następnie wzdłuż rzeki i linii kolejowej do Szczecinka, gdzie łączy się z trasą pojezierną i Wału Pomorskiego. Trasa ma bardzo duży potencjał na całej długości. Część północna praktycznie w 100% obsługiwana jest przez dedykowaną infrastrukturę rowerową, natomiast między Białogardem i Szczecinkiem równolegle biegnie linia kolejowa, co zdecydowanie poprawia komfort podróżowania turysty rowerowego. W części południowej stosunkowo duży odsetek mogą stanowić leśne drogi utwardzone.

Dolina Płoni

Trasa bierze swój początek na pojezierzu Myśliborskim w Barlinku następnie prowadzi prze Przelewice, Pyrzyce i dalej zachodnim brzegiem jeziora Miedwie dochodzi do Kołbacza i Płoni. Teren, przez który przebiega trasa, stanowi w przeważającej części obszary rolnicze. Tylko w początkowej i końcowej fazie biegnie przez kompleksy leśne. Na odcinku Pyrzyce – granica gminy w osadzie Brzesko biegnie drogą dla rowerów po nasypie linii kolejowej. Połączenie Pyrzyc i jeziora Miedwie drogą rowerową, jak ma to miejsce w północnej części jeziora, może stanowić impuls dla rozwoju funkcji turystycznej w południowej części jeziora.

Trasa Dolina Odry (Nadodrzańska, szlak „Zielona Odra”)

Trasa przebiega ze Szczecina wzdłuż doliny rzeki Odra do południowo zachodniej granicy województwa. Biegnie poprzez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny. Szlak jest oznakowany od Szczecina do Szumiłowa pod Kostrzynem nad Odrą. Z uwagi na zły stan infrastruktury rowerowej nie jest jednak zbyt chętnie uczęszczany. Trasa może stanowić uzupełnienie biegnącej po zachodniej stronie Odry niemieckiej trasy Odra – Nysa (jedna z 12 niemieckich tras o charakterze krajowym) – dając możliwość organizowania wycieczek przekraczających granice (podróż w jedną stronę i powrót po obydwu stronach granicy).

Trasa Pałaców i Zamków

trasa przebiega przez tereny o najniższym wskaźniku liczby odwiedzających turystów – z Wolina przez miejscowości, w których znajdują się pałace i szczególnie cenne zabytki, jakimi są zamki (Golczewo, Płoty, Resko, Świdwin, Karlino, Białogard, aż po zamek w Kręgu). Trasa przebiega przez tereny wymagające aktywizacji turystyki. Brak znaczących akwenów powoduje, że głównymi atrakcjami stają się zabytki. Poza wspomnianymi pałacami i zamkami również zabytkowe obiekty techniki (elektrownie wodne).

Trasa Szczecin – Kołobrzeg

Źródło: http://www.rowery.rbgp.pl/

Velo Baltica (EuroVelo R10 i R13, rowerowy)

Mapa trasy:
Rodzaje szlaku: Szlak rowerowy (planowany). Miejscowości: Braniewo, Dziwnów, Dżwirzyno, Frombork, Gąski, Gdańsk, Gdynia, Międzyzdroje, Mielno, Mrzeżyno, Niechorze, Nowy Dwór Gdański, Pobierowo, Rewal, Sarbinowo, Sopot, Świnoujście, Trzęsacz, i Ustronie Morskie. Regiony: Słowiński Park Narodowy i Woliński Park Narodowy. Województwa: pomorskie i zachodniopomorskie. Projekty: EuroVelo, Najlepsze trasy rowerowe w Polsce, i Zachodniopomorskie Trasy Rowerowe. Kolory: czerwony.