Regiony: lubuskie i opolskie. Województwa: dolnośląskie, śląskie, i zachodniopomorskie. Projekty: Zachodniopomorskie Trasy Rowerowe.