Turystyka szkolna to szczególna forma edukacji, która łączy naukę z rekreacją i namacalnym poznawaniem świata. Dla najmłodszych są to często pierwsze “wyprawy” bez rodziców. Wycieczki szkolne kształtują samodzielność i integrują. Dzięki zamianie otoczenia, uczniowie łatwiej przyswajają wiedzę, a atrakcyjna forma spędzania czasu zwiększa ich zaangażowanie w proces poznawczy.

Dobry plan to podstawa

Do dobrej organizacji wycieczki niezbędny jest dobry plan. Obejmuje on zarówno kwestie transportu, pobytu, jak i edukacji. Dlatego niezbędne jest wcześniejsze określenie celu związanego z realizacją planu nauczania, który będzie realizowany w trakcie imprezy. Warto zaangażować uczniów w planowanie wyjazdu. Można to zrobić na przykład przez podzielenie klasy na zespoły, które zajmą się poszczególnymi etapami wycieczki. Uczniom można powierzyć wybór miejsca noclegu, szczegółowego planu zwiedzania czy kwestii zaopatrzenia w prowiant. Wspólne przygotowanie regulaminu sprawi, że każdy uczestnik będzie go znał i chętniej się do niego zastosuje.

Organizacja i przebieg wycieczek szkolnych obwarowana jest szeregiem przepisów. Regulują one kwestie odpowiedzialności, uprawnień osób organizujących wyjazd czy dokumentacji i ubezpieczenia.  Szczególne wymogi dotyczą wyjazdów zagranicznych, takich jak popularne wycieczki szkolne do Anglii.  Niezbędne jest zapewnienie opieki pilota dobrze znającego język obcy. Obowiązkowe jest też odpowiednie ubezpieczenie dla uczestników.

Od dobrej organizacji wycieczki szkolnej zależy nie tylko jej wartość edukacyjna, ale również bezpieczeństwo uczestników. Nawet w przypadku krótkich wyjazdów, warto powierzyć ich organizację profesjonalistom, którzy dysponują odpowiednią wiedzą, a co najważniejsze doświadczeniem.