Rodzaje szlaku: niebieski i Szlak rowerowy (znakowany). Miejscowości: Antonin, Cieszymowo, Gonty, Górowychy, Jakubowo, Julianowo, Mikołajki Pomorskie, Obrzynowo, Prabuty, Rodowo, i Stążki. Regiony: kwidzyński (powiat), Pojezierze Dzierzgońsko-Morąskie, Pojezierze Łasińskie, pomorskie, i sztumski (powiat). Województwa: pomorskie.