Rodzaje szlaku: czerwony i Szlak rowerowy (znakowany). Miejscowości: Czarna Dąbrówka, Jerzkowice, Karwno, Kozy, i Otnoga. Regiony: bytowski (powiat), Kaszuby, Park Krajobrazowy Dolina Słupi, Pojezierze Kaszubskie, pomorskie, i Wysoczyzna Polanowska. Województwa: pomorskie.