Rodzaje szlaku: niebieski i Szlak rowerowy (znakowany). Miejscowości: Bychowo, Choczewo, Gniewino, Lublewo Lęborskie, i Starbienino. Regiony: pomorskie, wejherowski (powiat), i Wysoczyzna Choczewska. Województwa: pomorskie.