Rodzaje szlaku: Szlak rowerowy (znakowany) i .żółty. Miejscowości: Młyniec, Toruń, i Turzno. Regiony: Toruński (powiat) i .Ziemia Chełmińska. Województwa: kujawsko-pomorskie.