Rodzaje szlaku: Szlak rowerowy (znakowany) i żółty. Miejscowości: Młyniec, Toruń, i Turzno. Regiony: Toruński (powiat) i Ziemia Chełmińska. Województwa: kujawsko-pomorskie.