Rodzaje szlaku: czerwony i Szlak rowerowy (znakowany). Miejscowości: Gdańsk, Kolbudy, Lublewo Gdańskie, i Otomin. Regiony: gdański (powiat), Kaszuby, Pojezierze Kaszubskie, i pomorskie. Województwa: pomorskie.