Rodzaje szlaku: Szlak pieszy (znakowany). Miejscowości: Sartowice i Świecie. Regiony: Dolina Dolnej Wisły, Świecki (powiat), i Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Województwa: kujawsko-pomorskie.