Rodzaje szlaku: Szlak pieszy (znakowany) i zielony. Miejscowości: Skrzynki i Włocławek. Regiony: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy i Włocławski (powiat). Województwa: kujawsko-pomorskie.