Rodzaje szlaku: czerwony i .Szlak rowerowy (znakowany). Miejscowości: Wieniec i .Włocławek. Regiony: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy i .Włocławski (powiat). Województwa: kujawsko-pomorskie.