Rodzaje szlaku: czerwony i Szlak rowerowy (znakowany). Miejscowości: Wieniec i Włocławek. Regiony: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy i Włocławski (powiat). Województwa: kujawsko-pomorskie.