Rodzaje szlaku: Szlak pieszy (znakowany). Miejscowości: Wieniec Zdrój i .Włocławek. Regiony: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy i .Włocławski (powiat). Województwa: kujawsko-pomorskie.