Rodzaje szlaku: purpurowy i Szlak rowerowy (znakowany). Miejscowości: Prądzonka, Przewóz, i Studzienice. Regiony: bytowski (powiat), pomorskie, i Równina Charzykowska. Województwa: pomorskie.