Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 4 kwietnia br. ogłosiła zamknięcie szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i konnych) na terenie rezerwatów przyrody położonych w województwie kujawsko-pomorskim. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji było pandemia koronawirusa oraz  spodziewany wzrost ruchu na tych szlakach, po tym jak zostały zamknięte tereny rekreacyjne w okolicach miast. Ponadto RDOŚ wspomina o konieczności dodatkowej ochrony ptaków w czasie lęgowym, którym również wzmożony ruch turystyczny może zaszkodzić.

Zakaz obejmuje wszystkie rezerwaty, w tym te najbardziej popularne, takie jak Rezerwat Cisów Staropolskich we Wierzchlesie, czy Bagna nad Stążką, przez które prowadzi znana ścieżka dydaktyczna Jelenia Wyspa.

Warto zauważyć, że jest to ograniczenie niezależne od obowiązującego zakazu wstępu do lasów i jego odwołania również należy spodziewać się w odrębnym komunikację RDOŚ.

źródło

fot. Rower na szlaku w rezerwacie Las Mariański

Wykaz ezerwatów w kujawsko-pomorskim objętych zakazem (excel)