Zgodnie z zapowiedziami z początkiem sierpnia 2009 r. serwis wychodzi z fazy testowej. Od kwietnia do końca lipca wirtualneszlaki.pl odwiedzano blisko 3000 razy, przglądając 7000 stron. Obecnie  dostępne są prezentacje ponad 70 szlaków. Cześć z nich jest bardzo ograniczona, część zawiera pełną informację na temat tras.
Serwis będzie oczywiście nadal rozbudowywany. Dzięki wsparciu partnerów udało się uzyskać kolejne opisy, które systematycznie będą dodawane.
Nadal zachęcamy do dzielenia się uwagami i sugestiami na temat treści i funkcjonowania serwisu.