Rodzaje szlaku: niebieski i Szlak rowerowy (znakowany). Miejscowości: Bydgoszcz, Ostromecko, Przysiek, Skłudzewo, i Toruń. Regiony: Bydgoski (powiat), Dolina Dolnej Wisły, Toruński (powiat), i Ziemia Chełmińska. Województwa: kujawsko-pomorskie.