Rodzaje szlaku: Szlak pieszy (znakowany) i zielony. Miejscowości: Buszkowo, Byszewo, Koronowo, Samociążek, Sokole Kuźnica, Stronno, i Wudzyn. Regiony: Bydgoski (powiat). Województwa: kujawsko-pomorskie.