Rodzaje szlaku: Szlak pieszy (znakowany). Miejscowości: Lubień Kujawski i .Wiktorowo. Regiony: Włocławski (powiat). Województwa: kujawsko-pomorskie.