Rodzaje szlaku: Szlak pieszy (znakowany) i zielony. Miejscowości: Lubień Kujawski i Wiktorowo. Regiony: Włocławski (powiat). Województwa: kujawsko-pomorskie.