Matterhorn to wyjątkowy szczyt, usytuowany na granicy Szwajcarii i Włoch. Jest to jeden z najwyższych szczytów Alp, który wraz z filarem Walkera na Grandes Jorasses i ścianą Eigeru tworzy marzenie wielu alpinistów – tzw. tryptyk alpejski. Historia podbojów Matterhorn jest jednak dość krwawa…

Charakterystyka góry, która fascynuje śmiałków

Szczyt alpejskiej góry Matterhorn znajduje się na wysokości aż 4478 metrów n.p.m., co czyni z tego szczytu szósty co do najwyższych w całych Alpach. Matterhorn, który przez Włochów nazywany jest „Górą Jeleni”, a przez Szwajcarów „Górą Gór”, znajduje się na granicy obydwu państw i charakteryzuje się specyficznym kształtem. Przede wszystkim Matterhorn znany jest ze swoich ostrych krawędzi.

Na szczyt prowadzi wiele dróg zorientowanych wokół czterech naturalnych grani góry. Wszystkie szlaki są jednak bardzo trudne i powinny być eksploatowane wyłącznie przez profesjonalnych i doświadczonych alpinistów. Niestety, często się tak nie dzieje, wobec czego historia podbojów Matterhorn w pewnym sensie może być określana mianem krwawej. Próbując zdobyć szczyt, na przestrzeni dekad zginęło tu ponad pięćset osób. Swoje życia zakończyło tu również około dziesięciu Polaków.

Na uwagę zasługuje jednak lodowa sylwetka alpejskiego giganta, która w dodatkowy sposób motywuje śmiałków do podjęcia wyzwania i zarazem wielkiego ryzyka. Matterhorn osadzony jest bowiem wśród lodowców Alp Pennińskich. Jego konstrukcja jest dwoista – skalno-lodowa.

Historia podbojów Matterhorn

Prawdopodobnie po raz pierwszy na wierzchołku góry stanęli ludzie w 1865 roku. Był to siedmioosobowy zespół prowadzony przez dwudziestopięcioletniego wówczas Edwarda Whympera, brytyjskiego alpinisty i odkrywcy. O ile wejście na Matterhorn zakończyło się sukcesem, o tyle zejście z góry przypieczętowane było śmiercią aż czterech uczestników wyprawy, którzy spadli w przepaść.

W 1875 roku Matterhorn po raz pierwszy w historii został zdobyty w czasie zimy. Do końca XIX wieku obyły się jeszcze cztery inne wyprawy. Jedną z nich była wspinaczka polskiego zespołu prowadzonego przez Mariana Smoluchowskiego. Zdobycie góry zakończyło się sukcesem, miało miejsce w 1984 roku i było pierwszym polskim wejściem na Matterhorn.

W 1929 ogromnego osiągnięcia dokonał Austriak, Fritz Herrmann, który zdobył szczyt, używając jedynie czekana, bez lin i zabezpieczeń. W 1931 roku została pokonana po raz pierwszy ostra ściana północna Matterhorn. Wyczynu tego dokonali bracia – Toni i Franz Schmidt, którzy w zamian za osiągnięcie zostali uhonorowani złotymi medalami olimpijskimi w trakcie Olimpijskiego Konkursu Sztuki i Literatury w roku 1932.

Po wyprawie Smoluchowskiego druga polska ekspedycja na Matterhorn miała miejsce w 1959 roku. Dwóch Polaków, Stanisław Biel i Jan Mostowski, po raz pierwszy w historii pokonali wschodnią ścianę góry. Północna ściana została pokonana trzy lata później, a w 1967 roku po raz pierwszy została ona z sukcesem przebyta przez zespół kobiecy.

materiał zewnętrzny