Białoruś to jeden z sąsiadów Polski, jednak przed każdym wjazdem na terytorium Białorusi Polacy są zobowiązani do uzyskania wizy. Sprawdź, jakie rodzaje wiz są dostępne i którą z nich powinieneś posiadać.

  1. Wizy do Białorusi dla osób prywatnych
  2. Wizy wydawane w celach biznesowych
  3. Co zrobić, by uzyskać wizę?

Wizy do Białorusi są niezbędne nawet, gdy przebywa się na jej terenie dość krótko. Wielu osobom może wydawać się to problematyczne, jednak legalizacja dokumentów zajmuje niewiele czasu i jest prosta. Wystarczy spełnić kilka warunków oraz pokryć koszty wydania wizy.

Wizy do Białorusi dla osób prywatnych

Wizy na Białoruś są wydawane osobom prywatnym w kilku celach. Wiza prywatna jest przeznaczona dla osób, które chcą odwiedzić znajomych lub rodzinę. Wydaje się ją na podstawie oryginału zaproszenia, które wystawia Urząd do Spraw Obywatelstwa i Migracji. Tego typu wiza jest wydawana na 30 dni (możliwy jest dwukrotny wjazd na terytorium Białorusi) lub 90 dni (wjazd wielokrotny).Wiza tranzytowa jest przeznaczona dla osób, które chcą skorzystać z tranzytu na terytorium Federacji Rosyjskiej – dokument jest ważny przez dwa dni podróży w jedną stronę i wydaje się go na podstawie ważnej wizy do Rosji. Wizy do Białorusi dla turystów wydaje się natomiast na podstawie ważnego voucheru na rezerwację hotelową. Dokument jest ważny do 30 dni. Więcej dowiesz się na https://www.serwiskonsularny.pl/faq/legalizacja-dokumentow/.

Wizy wydawane w celach biznesowych

W celach biznesowych wydaje się wizy dla kierowców zawodowych oraz dla osób, które zostały zaproszone na spotkania przedsiębiorców i targi. Legalizacja dokumentów dla kierowców zawodowych odbywa się na podstawie pisma z ZMPD. Wydaje się je na 30 dni jako wizę jednokrotną lub dwukrotną lub na 12 miesięcy jako wizę wielokrotną. Wiza biznesowa jest wydawana na podstawie zaproszenia z firmy białoruskiej. Jest ważna przez 30 lub 90 dni bądź przez rok.

Co zrobić, by uzyskać wizę?

Aby przeprowadzić legalizację dokumentów przed wjazdem na Białoruś, powinno się posiadać ważny paszport. Ważność dokumentu powinna przekraczać 90 dni od daty zakończenia ważności wizy. Zdjęcie do wizy powinno być kolorowe, wykonane w pół profilu lub na wprost (tak jak do paszportu). Aplikację o legalizację dokumentów wjazdowych do Białorusi składa się w Konsulacie Generalnym w Warszawie – https://www.serwiskonsularny.pl/. Wnioski są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00. Gotowe dokumenty odbiera się w godzinach 15.00-16.00.

Materiał zewnętrzny