Szlak rowerowy niebieski

Pałucki Szlak Rowerowy – Szlak Czterech Gmin (niebieski)

Żnin – Żnin-Wieś – Bekanówka – Sulinowo – Słabomierz – Podobowice – Słębowo – Cerekwica – Uścikowo – Świątkowo – Parcele Świątkowskie – Tonowo – Żerniki – Zrazim – Janowiec Wielkopolski – Posługowo – Kołdrąb – Recz – Rzym – Rogowo – Grochowiska Szlacheckie – Złotniki – Marcinkowo Górne – Gąsawa – Biskupin – Wenecja – Skarbienice – Żnin

3.55 (71%) - 11 głosy

75 km

Opis

Tekst publikowany dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Żninie

0 km – Gmina Żnin

Szlak rozpoczyna się przy stacji początkowej wąskotorowej linii turystycznej Żnińskiej Kolei Powiatowej (u zbiegu ul. Dworcowej i Potockiego). Wyruszając, na skrzyżowaniu, skręcamy w lewo i jedziemy ulicą Dworcową. Po lewej stronie mijamy dworzec PKS. Po pewnym czasie przejeżdżamy przez most na rzece Gąsawce i 400 m za nim docieramy do skrzyżowania z drogą krajową nr 5 (ul. Mickiewicza). Zachowując dużą ostrożność skręcamy w lewo i zaraz w prawo. Ulica Ogrodowa prowadzi pod górkę (po lewej stronie, przy skrzyżowaniu znajdują się zabudowania nieczynnego już browaru „Leszek”; niegdyś Żnin słynął z piwa). Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, w ulicę Browarową (po prawej stronie mijamy przedszkole, przystanek PKS i szkołę ponadgimnazjalną), a następnie, również na skrzyżowaniu – skręcamy w prawo, w ulicę Aliantów (droga nr 251 w kierunku Wągrowca).

Przejeżdżamy przez miejscowość Żnin – Wieś, gdzie zgodnie ze znakiem kierujemy się do Gorzyc (skręcamy w prawo). Jedziemy ulicą Traugutta na końcu której znajduje się nieczynny przejazd kolejowy. Mijamy wieś Bekanówka i zostawiając po prawej stronie dwa oczka polodowcowe, wjeżdżamy do Sulinowa. Na początku miejscowości stoi figura Maryi Niepokalanie Poczętej. Kręta droga prowadzi dalej wśród gęstej zabudowy starych domów oraz chaty myśliwskiej Koła Łowieckiego „Bażant”.

Za wsią droga biegnie prosto i prowadzi do Słabomierza. Mijamy kilka domostw i skręcamy w lewo (za przystankiem PKS, przy krzyżu), kierując się na Gorzyce. Po drodze mijamy figurę Chrystusa Króla (po prawej stronie, przed domem nr 11 a), a na skrzyżowaniu dróg do Gorzyc i Słębowa – figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Udajemy się początkowo w kierunku Gorzyc (po prawej w oddali las) i dopiero na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, na Podobowice i Słębowo.

Po pokonaniu 2 km docieramy do Podobowic. Kręta droga prowadzi tutaj stromo w dół, a następnie pod górę, obok parku przy Domu Pomocy Społecznej. Przy sklepie skręcamy w lewo i po 400 m wjeżdżamy do Słębowa. Mijamy nieczynny przejazd kolejowy przy domu z figurą. Zjeżdżamy z górki i zatrzymujemy się na skrzyżowaniu przy którym, po prawej stronie, znajduje się krzyż i kapliczka. Skręcamy w lewo i jedziemy 150 m drogą nr 251 zostawiając z prawej zespół pałacowo – parkowy w Słębowie.

Kierujemy się w prawo, pod górkę, na Cerekwicę. Opuszczając Słębowo widzimy już w oddali zabudowania Cerekwicy. Docieramy do krzyża (dochodzi tu polna droga od strony Ustaszewa) i skręcamy w lewo, gdzie droga asfaltowa zmienia się w bruk i wiedzie wzdłuż alei drzew do zabudowań Cerekwicy. Po prawej mijamy eklektyczny pałac z XIX w., po lewej zaś kościół pw. św. Mikołaja datowany na przełom XIII i XIV w. Wjeżdżamy na asfalt i po 300 m skręcamy w prawo, na drogę prowadzącą do Janowca Wlkp.

Po pokonaniu 2,5 km docieramy do wsi Uścikowo. Jedziemy prosto (skręcając w prawo, drogą prowadzącą do Ustaszewa, dotrzemy do otoczonego 3,5 ha parkiem pałacu w Uścikowie). Za wsią, naprzeciw drogi z Kaczkówka, stoi figura św. Jana Nepomucena.

20 km – Gmina Janowiec Wlkp.

Jedziemy prosto kierując się na Janowiec Wlkp. Dojeżdżamy do znaku wskazującego kierunek do Świątkowa i zgodnie z nim skręcamy w prawo. Pokonując kolejne 1300 m docieramy do drewnianego kościoła pw. Św. Trójcy w Świątkowie oraz stojącej przed nim kamiennej figury Matki Boskiej z 1878 r. Tą samą drogą wracamy ponownie na trasę Żnin – Janowiec Wlkp. Pokonujemy nią kilkaset metrów i następnie skręcamy w lewo, kierując się na Tonowo. Jedziemy drogą prosto mijając rzadką zabudowę Parceli Świątkowskich. Docieramy do Tonowa, gdzie skręcamy w prawo, zostawiając w dolinie po lewej stronie XIX-wieczny dwór.

Pagórkowatym terenem jedziemy w kierunku Żernik (z lewej widać Jezioro Tonowskie). Wjeżdżając do wsi widzimy w oddali gotycki kościół pw. Narodzenia NMP, przy którym stoi drewniana dzwonnica z XIX w. Przy krzyżu droga skręca ostro w prawo. Mijajmy budynek miejscowej szkoły podstawowej i skręcamy w lewo, wracając na drogę do Janowca Wlkp. Przejeżdżamy obok rynku w Żernikach, na którym znajduje się pomnik wzniesiony dla uczczenia pomordowanych przez hitlerowców w 1939 r. oraz przystanek PKS i biblioteka. Stąd też rozpościera się widok na wzgórze i wieżę nieczynnego, neogotyckiego kościoła ewangelickiego w Zrazimiu.

Poruszamy się dalej drogą prowadzącą do Janowca Wlkp. Wjeżdżamy do Zrazimia, gdzie mijamy budynek dawnej szkoły (za przystankiem PKS) oraz wspomniany już nieczynny kościół (aby zobaczyć go trzeba zboczyć na chwilę ze szlaku – polna droga w prawo).

Ruszamy dalej i krętą drogą docieramy do Janowca Wlkp. Jedziemy początkowo ulicą 3 Maja i przed dwupiętrowym blokiem skręcamy w lewo w ulicę 8 Marca (w kierunku Rogowa; jadąc dalej prosto, a następnie skręcając w prawo, w ul. 22 Stycznia, dotrzemy do rynku przy którym stoi kościół pw. św. Mikołaja z 1840 r., przy ul. Szkolnej stoi eklektyczny pałac z XIX w.). Miasto opuszczamy ulicą Tysiąclecia. Na rozjeździe, przed krzyżem, skręcamy w lewo.

Jedziemy drogą, która prowadzi do Posługowa (w oddali, po lewej stronie, widoczna jest droga Żnin – Janowiec Wlkp.). W Posługowie skręcamy w lewo i przez 300 m poruszamy się polną drogą, ciągnącą się wśród gospodarstw. Mijamy krzyż stojący między dwoma drzewami i 1300 m dalej, przy gospodarstwie, skręcamy w prawo (piękny widok na Jezioro Kołdrąbskie). Po pokonaniu kolejnych 2 km wjeżdżamy na asfaltową drogę przy dawnej szkole w Kołdrąbiu. Po lewej stronie znajduje się neogotycki pałac oraz kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Na rozwidleniu dróg udajemy się w kierunku Sarbinowa II, by po pokonaniu niespełna 2 km zjechać w lewo, na polną drogę, kończącą się przy zabudowaniach Recza.

43 km – Gmina Rogowo

Docieramy do skrzyżowania z drogą asfaltową, gdzie skręcamy w lewo (w Reczu można zobaczyć dwór z XVIII w., pozostałości wiatraka z 1937 r. oraz okazały dąb „Chrobry”). Przejeżdżamy przez mostek na rzece łączącej Jezioro Niedźwiady i Radeckie. Poruszając się cały czas prosto docieramy do Rzymu (wieś, o której Adam Mickiewicz pisał w balladzie „Pani Twardowska”; tutejsza karczma miała być miejscem zaprzedania duszy diabłu).

Drogą wiodącą przez las udajemy się do Rogowa. Wjeżdżając do wsi mijamy zespół sakralny kościoła pw. św. Doroty (kościół z 1831 r., dzwonnica, mauzoleum oraz cmentarz przykościelny) i poruszając się ulicą Kościelną pokonujemy mostek na Wełnie (rzeka na tym odcinku łączy jezioro Rogowskie i Zioło). Przejeżdżamy obok budynku Urzędu Gminy (po lewej stronie), po czym docieramy do rynku i skręcamy w lewo na drogę między przystankami PKS po obu stronach Placu Powstańców Wlkp. Po pokonaniu 200 m (przy budynku starej poczty) skręcamy w prawo, w ulicę Bydgoską, która przecina drogę krajową nr 5 i wiedzie prosto w kierunku Gąsawy.

Przez kolejne 2 km szlak wiedzie wzdłuż alei drzew i prowadzi do Grochowisk Szlacheckich. Znajduje się tutaj okazały dwór z końca XVIII w., pełniący dziś rolę hotelu i restauracji. Jadąc dalej prosto mijamy Złotniki i docieramy do Marcinkowa Górnego.

58 km – Gmina Gąsawa

Warto zwrócić tutaj uwagę na stojący bezpośrednio przy drodze pomnik Leszka Białego. Za nim, w głębi parku, znajduje się barokowy dwór z I poł. XVIII w. Przy bramie wjazdowej do parku dworskiego stoją dwie rzeźby wojów piastowskich.

Ruszając w dalszą drogę, zjeżdżamy z wzniesienia przy pomniku. Przejeżdżamy obok dworca kolejki wąskotorowej w Gąsawie. Poruszając się ulicą Leszka Białego mijamy miejscowy cmentarz (po prawej stronie) i Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie (po lewej stronie). Dojeżdżamy do rynku i za nim skręcamy w lewo. Bezpośrednio przy rynku, po lewej stronie drogi, którą się poruszamy, stoi drewniany kościół z XVII w. pw. św. Mikołaja z wyjątkowym zespołem malowideł ściennych. Wieś opuszczamy ulicą Żnińską. Przed posterunkiem Policji skręcamy w lewo i ulicą Biskupińską wyjeżdżamy z Gąsawy.

Przecinamy tory kolejki wąskotorowej i po chwili docieramy przed bramę Muzeum i Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie. Po pokonaniu kolejnych kilkaset metrów osiągamy zabudowania wsi Biskupin, skąd krętą drogą (skręcamy kolejno w prawo, w lewo, w prawo i ponownie w prawo) docieramy do szosy biegnącej w pobliżu trasy „wąskotorówki”. Przed wjazdem do Wenecji przekraczamy mostek na Gąsawce (łączy tu Jezioro Biskupińskie z Weneckim).

66 km – Gmina Żnin

Docieramy do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji i znajdujących się w pobliżu ruin zamku. Po przeciwnej stronie drogi widać neogotycki kościół pw. Narodzenia NMP.

Ruszając w dalszą drogę ponownie przecinamy trasę kolejki. Zostawiamy Jezioro Skrzynka po prawej stronie i skręcamy w lewo. Piaszczysta droga prowadzi wzdłuż alei drzew do Wenecji Górnej. Dochodzimy do drogi asfaltowej i kierujemy się w lewo. Droga opada w dół, a my mamy okazję do podziwiania pięknych krajobrazów. Przecinamy tory kolejki wąskotorowej i wjeżdżamy na drogę z białego kamienia. Docieramy do zabudowań wsi Skarbienice, gdzie skręcamy w prawo i utwardzoną drogą jedziemy prosto. Z lewej strony mamy widok na rynnę żnińską (Jezioro Skarbienickie, Jezioro Żnińskie Małe). Na skrzyżowaniu jedziemy w lewo i zostawiamy po prawej stronie zabudowania wsi Rydlewo.

Wkrótce ulicą Szkolną wjeżdżamy do Żnina. Z lewej strony mijamy kolejno: Międzyszkolny Klub Żeglarski, Miejski Ośrodek Sportu, Pałucki Oddział PTTK, Restaurację „Czapla” oraz kort tenisowy. Z prawej strony znajduje się natomiast Kawiarnia Parkowa. Przekraczamy nieczynny przejazd kolejki wąskotorowej i brukowaną ulicą jedziemy dalej prosto. Na jej końcu widoczny jest kościół farny pw. św. Floriana z XV w. Naprzeciw świątyni stoi dawny dworek biskupi, tzw. Sufragania (obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej). Skręcając w lewo dotrzemy na żniński rynek, gdzie stoi wieża ratuszowa z XV w. oraz Magistrat (oba zabytki są siedzibą Muzeum Ziemi Pałuckiej). Szlak jednak prowadzi w prawo i zgodnie ze znakami jedziemy prosto ulicą 700-lecia. Dopiero przy budynku Urzędu Miejskiego, skręcamy w lewo, w ulicę Potockiego. Doprowadza nas ona do stacji kolei wąskotorowej (tutaj rozpoczęliśmy naszą wędrówkę).

Obiekty warte uwagi podczas wędrówki:

 • zespół dworsko – parkowy z XIX w. w Słębowie,
 • kościół pw. św. Mikołaja i pałac z XIX w. w Cerekwicy,
 • pałac z XIX w. w Uścikowie (pensjonat),
 • drewniany kościół pw. Św. Trójcy z XVIII w. w Świątkowie,
 • dwór z XIX w. w Tonowie (obecnie Dom Pomocy Społecznej),
 • gotycki kościół pw. Narodzenia NMP w Żernikach,
 • późnoklasycystyczny kościół pw. św. Mikołaja, pałac eklektyczny z XIX w. w Janowcu Wlkp.,
 • kościół pw. św. Jana Chrzciciela i pałac z ok. 1870 r. (obecnie Dom Dziecka) w Kołdrąbiu,
 • dworek z XVIII w., wiatrak typu holenderskiego z 1937 r. i dąb „Chrobry” w Reczu,
 • kościół pw. św. Doroty z XIX w. w Rogowie,
 • dwór z końca XVIII w. w Grochowiskach Szlacheckich (obecnie hotel – restauracja),
 • pomnik Leszka Białego i barokowy zespół dworski w Marcinkowie Górnym,
 • drewniany kościół pw. św. Mikołaja z XVII w. w Gąsawie,
 • Muzeum i Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie,
 • Muzeum Kolei Wąskotorowej, ruiny zamku Diabła Weneckiego oraz kościół pw. Narodzenia NMP z XIX w. i grób Walentego Szwajcera na przykościelnym cmentarzu w Wenecji,
 • kościół pw. św. Floriana z XV w., dwór arcybiskupów gnieźnieńskich z XVIII w. (obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej) oraz wieża ratuszowa z XV w. (Muzeum Ziemi Pałuckiej) w Żninie.

Pałucki Szlak Rowerowy (Szlak Czterech Gmin) powstał z inicjatywy Pałuckiej Fundacji Ekologicznej w Żninie. Przebiega przez teren czterech gmin – Gąsawa, Janowiec Wlkp., Rogowo i Żnin. Długość szlaku wynosi 75 km. Wytyczony został latem 2000 r. przez znakarzy Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie.

Turysta pokonując Pałucki Szlak Rowerowy ma możliwość poznania piękna pałuckiego krajobrazu, odwiedzenia Muzeów w Biskupinie, Wenecji i Żninie, zobaczenia ciekawych zabytkowych kościołów, dworów i pałaców oraz szeregu innych walorów Pałuk.

Trasy w okolicy

Trasa Pałucki Szlak Rowerowy – Szlak Czterech Gmin - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Trasa Pałucki Szlak Rowerowy – Szlak Czterech Gmin - ile km?

Długość trasy wynosi 75 km (szczegóły)

ile czasu potrzeba na pokonanie trasy Pałucki Szlak Rowerowy – Szlak Czterech Gmin ?

Na pokonanie tej trasy o długości 75 km należy przeznaczyć do 8 godzin (szczegóły)

Gdzie znajduje się trasa Pałucki Szlak Rowerowy – Szlak Czterech Gmin ?

Trasa Pałucki Szlak Rowerowy – Szlak Czterech Gmin prowadzi przez województwo kujawsko-pomorskie (szczegóły)

Kategorie

Rodzaje szlaku: niebieski i Szlak rowerowy (znakowany). Miejscowości: Biskupin, Cerekwica, Gąsawa, Grochowiska Szlacheckie, Janowiec Wielkopolski, Marcinkowo Górne, Rogowo, Wenecja, Złotniki, i Żnin. Regiony: Pałuki i Żniński (powiat). Województwa: kujawsko-pomorskie.

Ostatnia modyfikacja: 19 stycznia 2021