Wybieracie się z dzieckiem za granicę i musicie wyrobić mu paszport? Nigdy wcześniej nie składaliście takiego wniosku i nie wiecie jak należy przejść całą procedurę? Czy we dwoje musicie jechać do urzędu, czy może wystarczy że tylko jeden z rodziców lub opiekunów pojedzie załatwić tę sprawę? Odpowiadamy na wasze pytania i wątpliwości.

Po co dziecku paszport?

No właśnie, zacznijmy od tego bardzo ważnego pytania. Po co naszemu dziecku potrzebny jest paszport? Oczywiście po to, aby mógł przekroczyć granicę państw. Dotyczy to szczególnie państw nie należących do Unii Europejskiej – w tym wypadku wystarczający będzie dowód osobisty. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do innego kraju, np. Egiptu, to paszport dla rodziców oraz dziecka jest niezbędny.

Jak uzyskać paszport dla dziecka?

Aby dziecko otrzymało paszport, należy w jego umieniu złożyć wniosek. Jest on do pobrania na stronach internetowych urzędów. Wraz z wnioskiem należy złożyć fotografię biometryczną. Wypełniony wniosek wraz ze zdjęciem dziecka należy złożyć w delegaturze paszportowej odpowiedniej dla swojego miejsca zamieszkania. Czynność tę przeprowadza dwoje rodziców lub dwoje opiekunów prawnych jeśli zostali oni ustanowieni. Oczywiście może się zdarzyć że wizyta dwóch osób w urzędzie w jednym czasie będzie trudna do zrealizowania. Powodem mogą być różne godziny pracy, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem czy inne losowe sytuacje. Urzędy są przygotowane na taką sytuację i dopuszczają możliwość złożenia wniosku paszportowego dla dziecka przez jednego rodzica lub jednego opiekuna prawnego, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody drugiego rodzica / opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać wyrażona na piśmie i zostać podpisana. Przedkłada się ją urzędnikowi, który następnie wpina ją do akt sprawy.

Kto to jest opiekun prawny dziecka?

Każdy wie kogo mamy na myśli mówiąc o rodzicach dziecka. Ale kim są opiekuni prawni? Są to osoby ustanowione przez sąd do sprawowania opieki nad dzieckiem lub pełnienia nad nimi pieczy zastępczej. Mogą to być członkowie ich rodzin, jak również obce osoby – rodziny zastępcze, opiekunowie. Mają oni prawo do reprezentowania dzieci przed urzędami, w tym również do składania w ich imieniu wniosków o wydanie paszportu.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu dla dziecka

Na sam koniec to, co może najbardziej interesować rodziców i opiekunów. Ile zapłacimy za wydanie paszportu dla swojego dziecka? Za dzieci do 5 lat zapłacimy 30 zł, a za pochodzące z rodziny wielodzietnej – 15 zł, za dzieci od 5 do 13 lat zapłacimy 60 zł, a z legitymacją szkolną 30 zł, osoby z rodziny wielodzietnej – 15 zł, dzieci od 13 do 17 lat płacą 140 zł, a z legitymacją szkolną 70 zł. Za dzieci z Kartą Dużej Rodziny – 35 zł. Jak widać ceny są zróżnicowane. Wielu rodzinom w pokryciu wydatków za paszport pomaga pożyczka gotówkowa, którą często biorą na wakacyjny wyjazd. Analizując wyżej wymienione ceny, można się przekonać że najbardziej opłaca się wyrobienie paszportu dziecku uczącemu się, im młodszemu tym taniej.

materiał zewnętrzny