Dzięki nieocenionemu wkładowi p. Ryszarda Seidla z Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy mogliśmy zaktualizować dane GPS i mapy następujących szlaków:

Wprowadzone zmiany odzwierciedlają korekty przebiegu szlaków wprowadzone przy ostatnich odnowieniach oznakowania.

Przy okazji w bazie pojawiły się dwie nowe trasy: