Zbliżający się okres wakacyjny i zatrzymanie rozwoju pandemii powodują, że będziemy coraz więcej i częściej latać za granicę. Samolot to niezwykle komfortowy rodzaj transportu, jednak tak jak w przypadku autobusu, czy pociągu, różne czynniki mogą sprawić, że lot się opóźni, albo w ogóle nie dojdzie do skutku. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy za każdy opóźniony lot przysługuje odszkodowanie? O tym przeczytasz w dalszej części tego artykułu.

Kiedy można się starać o odszkodowanie?

Dzięki Rozporządzeniu (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady przewoźnik lotniczy, który odpowiada za opóźniony lot jest w kilku określonych sytuacjach zobligowany do wypłaty odszkodowania. Te sytuacje to:

  • odwołanie lotu i brak informacji na ten temat wysłanej do pasażerów przynajmniej 14 dni przed planowanym wylotem,
  • odmowa przyjęcia na pokład (overbooking),
  • opóźnienie lotu (w pewnych sytuacjach, o których powiemy w dalszej części tego artykułu).

Czy linie lotnicze mają wpływ na odszkodowanie?

Powołując się na prawa pasażerów linii lotniczych, to właśnie do przewoźników należy złożyć ewentualny wniosek o odszkodowanie i to ich przedstawiciele będą go rozpatrywać. Nie jest jednak tak, że każda linia lotnicza może się w takiej sytuacji kierować własnymi wytycznymi — wspomniane wyżej Rozporządzenie obowiązuje wszystkich. Jeśli linia odmówi wypłaty, bądź w ogóle nie odpowie na naszą reklamację w ciągu 30 dni, mamy możliwość odwołania się do Rzecznika Praw Pasażera, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, bądź organu NEB z kraju, z którego planowany był wylot.

Odszkodowanie za opóźniony lot — co musisz wiedzieć

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje pasażerom w jasno określonych sytuacjach. Przede wszystkim, o zadośćuczynienie można się starać w przypadku opóźnienia lotu, które doprowadziło do przybycia do miejsca docelowego przynajmniej 3 godziny po planowanym terminie. Ponadto, linie lotnicze nie mają obowiązku wypłaty odszkodowania jeśli opóźnienie to powstało w wyniku nadzwyczajnych okoliczności takich jak złe warunki atmosferyczne, strajki strony trzeciej, zagrożenie bezpieczeństwa, czy ukryte wady produkcyjne samolotów.

Za loty do 1500 km można uzyskać odszkodowanie w wysokości 250 euro. Jeśli lot był w granicach Unii Europejskiej i przekraczał 1500 km, bądź był dłuższy niż 1500 i krótszy niż 3500 km poza Unią kwota rośnie do 400 euro, a dla wszystkich innych lotów jest to 600 euro.

W przypadku spełnienia wymagań i chęci otrzymania odszkodowania należy wysłać do przewoźnika reklamację w formie pisemnej. W tego typu dokumencie muszą się znaleźć dane lotu i kwota, o którą wnioskujemy.

Czy o odszkodowanie trzeba starać się samemu?

W Polsce działa kilka firm, które pomagają w uzyskaniu zadośćuczynienia. Jak działają? Należy podpisać z nimi umowę i podać wszystkie dane dotyczące opóźnionego, lub anulowanego lotu, resztą zajmuje się tego typu firma. Oczywiście nie robi tego pro bono, w regulaminie jasno określa ona, jak wysoki procent od uzyskanego odszkodowania zatrzyma jako zapłatę za swoje usługi (zwykle przedsiębiorstwa tego typu preferują taki rodzaj rozliczenia). Dlaczego warto skorzystać? Pozyskanie odszkodowania za opóźniony lot może trwać nawet rok (jeśli sprawa trafi do sądu), wymaga też sporo wiedzy i generuje dużo stresu. Jeśli zależy nam na sprawnym załatwieniu tej kwestii i nie mamy czasu albo ochoty się nią zajmować osobiście, takie rozwiązanie może okazać się dla nas zbawienne.

materiał zewnętrzny