Osoby planujące piesze wycieczki w okolicy grodu Kopernika mają do dyspozycji rozbudowaną sieć znakowanych szlaków.  Prowadzą one praktycznie we wszystkich kierunkach łącząc Toruń z kluczowymi atrakcjami turystycznymi w regionie, Ziemią Chełmińską, Doliną Dolnej Wisły, Pojezierzem Brodnickim, Puszczą Bydgoską czy Kujawami. Są to głównie szlaki długodystansowe. Wyjątek stanowi to czarny szlak “Forteczny”, który obiega Toruń trasą w formie długiej pętli. Część z tras wchodzi w skład szlaków ponadregionalnych i międzynarodowych.