Szlak rowerowy czerwony

Kod szlaku: CTU-206c

Gołąbkowy (Szlak rowerowy, czerwony)

Cekcyn (ul. Szkolna) - "Jelenia Wyspa" - Gołąbek - Woziwoda - Biała - Bielska Struga - Leśnictwo Okiersk - Zalesie - Cekcyn (ul. Szkolna)

3.86 (77%) - 14 głosy

38 km

Pobierz ślad GPS: KML | GPX

asfalt: 40 % | szuter: 60 %

Spis treści:   Mapa trasy | Opis  | Komentarze

Mapa

Opis

Szlak Gołąbkowy bogaty jest w atrakcje przyrodniczo-edukacyjne, pełni jednocześnie rolę wypoczynkowo-rekreacyjną. Na blisko 40 km odcinku znajdują się trzy ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: “Jelenia Wyspa” i Park Dendrologiczny “Nad Stążką” w Gołąbku przy Nadleśnictwie Tuchola oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej “Zielona Szkoła” z 5 km Ścieżką Przyrodniczo-Leśną przy Nadleśnictwie Woziwoda. Nadleśnictwa te wchodzą w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego “Bory Tucholskie”. Szlak “Gołąbkowy” łączy się ze szlakami rowerowymi Tuchola – Bachorze BY 7001s (czarny) i Brdy, Bydgoszcz – KonarzynyBY 6001n (niebieski).  Ze względu na piaszczyste odcinki leśne, najodpowiedniejszym rowerem na tym szlaku będzie rower górski lub trekkingowy.

Warto zobaczyć:

Gołąbek “Jelenia Wyspa”
7,9 km – po lewej stronie drogi wejście na ścieżkę Przyrodniczo – Dydaktyczną “Jelenia Wyspa”.

Ścieżka Przyrodniczo – Dydaktyczna “Jelenia Wyspa” prezentuje typowe dla regionu Borów Tucholskich zbiorowiska roślinne. Jej długość wynosi ok. 3,5 km. Nadaje się tylko do zwiedzania pieszego, dlatego rowery należy zostawić na parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku. Najbardziej interesującymi z przyrodniczego punktu widzenia obszarami są torfowiska oraz zbiorowiska wodne i bagienne płynącej tu rzeki Stążki. Przy jednym z przystanków ścieżki znajduje się wieża widokowa, z której rozpościera się wspaniały widok na największe w Borach Tucholskich torfowisko niskie. Znajdujemy się w Rezerwacie Przyrody “Bagna Nad Stażką”.

8,0 km – szlak Gołąbkowy dochodzi do szosy Tuchola – Tleń. Skręcamy w lewo w kierunku Tucholi (w tym miejscu wjeżdżamy na krajowy szlak rowerowy BY 6001n – niebieski). Po lewej stronie mijamy Nadleśnictwo Tuchola w Gołąbku, a po prawej stronie wejście do Parku Dendrologicznego “Nad Stążką”. W siedzibie Nadleśnictwa Tuchola można zwiedzić “pokój historii leśnej”, skorzystać z przewodnika i fachowej literatury. (Kontakt: tel. +48 (52) 33 48 005, e-mail: tuchola@pascom.pl)

Dzielnica łąkowa “Zielona Łąka” i “Bielska Struga”
12,0 km – przekraczamy most na Bielskiej Strudze i jedziemy prosto, wzdłuż rozległych obszarów łąk – dzielnica łąkowa: “Zielona Łąka” i “Bielska Struga”. Dwa rozległe obszary łąk utworzonych na piaskach sandrowych. W połowie XIX w. pobudowany został tutaj system wodny Wielkiego Kanału Brdy. Łąki pierwotnie zajmowały powierzchnię około 200 ha – powstały przez wylesienie gruntu leśnego.  Usytuowano je w sąsiedztwie końcowego odcinka Małego Kanału Brdy. Stosowano na nich charakterystyczny, stokowo – zalewowy system nawadniania. Po nawodnieniu woda odprowadzana była do Brdy. Obecnie szczegółowy system nawodnień praktycznie nie istnieje. Część łąk została zalesiona, a pozostałe uznane zostały jako użytek ekologiczny. Przy moście na Małym Kanale znajduje się budynek dawnej “Łąkówki”, czyli leśniczówki leśniczego ds. łąkarskich. Ze zbiornika retencyjnego, utworzonego na końcówce Małego Kanału Brdy, ujmowana jest woda dla małej elektrowni wodnej Zielonka.

Woziwoda
16,0 km – w lewo (około 800 m) droga do Nadleśnictwa Woziwoda i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej “Zielona Szkoła” z Ścieżką Przyrodniczo – Leśną o długości 5km. (tel.: +48 (52) 33 43 408, e-mail: ed-eko@tuchola.pl)

16,5 km – szlak Gołąbkowy dociera do drogi krajowej 237 Tuchola – Czersk i skręca w prawo w kierunku Czerska (droga o dużym natężeniu ruchu samochodowego). W tym miejscu docieramy do krajowego szlaku rowerowego BY 7001s – czarny. Tutaj skręcamy w prawo przeprowadzając rowery pasem przeciwpożarowym do drogi asfaltowej w kierunku miejscowości Biała.

Akwedukt Fojutowo
16,6 km – rozwidlenie dróg asfaltowych na wprost droga do Czerska. My skręcamy w prawo według znaku drogowego Biała 5 km. Z tego miejsca drogą asfaltową w kierunku Czerska dojedziemy do akweduktu w Fojutowie (skrzyżowanie dróg wodnych – rzeki Czerska Struga z Wielkim Kanałem Brdy).

Tekst publikowany dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej


Cekcyn – Nowy Sumin – Gołąbek (ścieżka przyrodnicza „Jelenia Wyspa”) – Woziwoda – Biała – Bielska Struga – Leśnictwo Okiersk – Zalesie – Cekcyn

Szlak Gołąbkowy – Charakterystyka

Szlak, który tworzy 2 pętle na północ od Cekcyna. Atrakcjami na szlaku są: ogród dendrologiczny w Gołąbku, ścieżka przyrodnicza „Jelenia Wyspa” w Gołąbku oraz okolice Bielskiej Strugi i Brdy w pobliżu Kiełpińskiego Mostu.

PRZEBIEG SZLAKU Gołąbkowego

Szlak rozpoczyna się przy Urzędzie Gminy w Cekcynie i prowadzi na zachód do Nowego Sumina, gdzie skręca na północ do położonej nad meandrującą rzeką Stążką ścieżki przyrodniczej „Jelenia Wyspa” – na uwagę zasługuje wieża widokowa na szuwary, umożliwiająca obserwacje ptaków. W Gołąbku znajduje się jeszcze, położony również nad Stążką, ogród dendrologiczny. Od pola namiotowego szlak wiedzie uszlachetnioną polną drogą do Gutowca. Granicą rezerwatu krajobrazowego Dolina Rzeki Brdy turyści poruszają się na północ do Woziwody, gdzie skręcają na wschód w kierunku Białej. We wsi szlak skręca na południe, a następnie wzdłuż Bielskiej Strugi dociera ponownie do Kiełpińskiego Mostu. Z drogi, którą już podróżowało się na północ, szlak prowadzi teraz na południe, odbija w lewo do Łosin i Zalesia. Asfaltem wraca się do Cekcyna.

Tekst publikowany dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Tucholi

W. Bykowski, T. Frymark, Szlaki turystyczne w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Tucholskiego, Tuchola – Bydgoszcz 2013, ss. 54-55

Trasy w okolicy

Trasa Gołąbkowy - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Trasa Gołąbkowy - ile km?

Długość trasy wynosi 38 km (szczegóły)

ile czasu potrzeba na pokonanie trasy Gołąbkowy ?

Na pokonanie tej trasy o długości 38 km należy przeznaczyć do 4 godzin (szczegóły)

Gdzie znajduje się trasa Gołąbkowy ?

Trasa Gołąbkowy prowadzi przez województwo kujawsko-pomorskie (szczegóły)

Kategorie

Rodzaje szlaku: czerwony i Szlak rowerowy (znakowany). Miejscowości: Biała, Bielska Struga, Cekcyn, Gołąbek, i Woziwoda. Regiony: Bory Tucholskie, Tucholski (powiat), i Tucholski Park Krajobrazowy. Województwa: kujawsko-pomorskie.

Ostatnia modyfikacja: 19 stycznia 2021